انتخاب کردن در خارج کامل بازدیدکننده داشته است خود را به این وب سایت توسط وب ابزار تجزیه و تحلیل می شود ثبت نخواهد شد. توجه داشته باشید که اگر کوکی های خود را به شما روشن، حذف بخش از کوکی برای نگهداری اطلاعات استفاده از انتخاب کردن، و یا اگر شما تغییر کامپیوتر و یا مرورگر وب، شما نیاز به انجام دوباره روش انتخاب کردن.

شما می‌توانید مانع جمع آوری و تحلیل فعالیت خود در اینجا توسط این وبسایت شوید. انجام این کار از حریم خصوصی شما محافظت می‌کند ولی مانع یادگیری فعالیت شما توسط صاحب سایت برای ساخت تجربه بهتر برای شما و دیگر کاربران می‌شود.